ทำความเข้าใจกับค่าธรรมเนียมบน eBay

ทำความเข้าใจกับค่าธรรมเนียมบน eBay

 • “ทำความเข้าใจกับค่าธรรมเนียมบน eBay”


  “ทำความเข้าใจกับค่าธรรมเนียมบน eBay”  เมื่อคุณลงขายสินค้าบน eBay.com คุณจะต้องชำระค่าลงประกาศขายสินค้า “Insertion Fee” (โดย 50 ชิ้นแรกต่อเดือน จะไม่เสียค่า Insertion Fee) และถ้าหากสินค้าขายได้ ก็จะมีค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้ “Final Value Fee” ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละหมวดหมู่สินค้า รวมทั้งต้องชำระ “PayPal Fee” ด้วย

 • ค่าลงประกาศขายสินค้า “Insertion Fee”


  1. Insertion Fee คือค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าบน eBay

  2. การลงขายสินค้าบน eBay.com ผู้ขายจะไม่เสียค่า Insertion Fee 50 ชิ้นแรก / เดือน และจะเริ่มเสียค่า Insertion Fee เมื่อลงขายสินค้าชิ้นที่ 51 เป็นต้นไป
  แต่ถ้าลงขายสินค้าผ่าน eBay.com.au หรือ eBay.co.uk จะเสียค่า Insertion Fee ตั้งแต่ชิ้นแรกที่ลงขาย

  3. ค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะถูกคำนวนสะสมไว้เรียกเก็บในบัญชีผู้ขายของคุณ เป็นค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระ 
  ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าจะขายได้หรือไม่ก็ตาม เพราะถือเป็น “ค่าลงประกาศขายสินค้า”

 • ค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้ “Final Value Fee”

  ค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้ “Final Value Fee”


  1. เมื่อคุณขายสินค้าได้ หรือ มีผู้ชนะการประมูลสินค้าของคุณ บัญชีผู้ขายของคุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียม “Final Value Fee” ซึ่งจะถูกคำนวณจากราคาที่ขายไปได้
  + ค่าส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุณคิดจากผู้ซื้อ (ยกเว้นค่าภาษี Sales Tax)

  2. “Final Value Fee” จะแตกต่างกันไปในแต่ละหมวดหมู่ และเว็บไซต์ eBay ของแต่ละประเทศ หมวดหมู่ส่วนใหญ่ใน ebay.com จะมีค่า Final Value Fee ประมาณ 10% แต่จะไม่เกิน 750 เหรียญต่อ 1 รายการที่ขายไป

  3. ข้อควรระวัง สำหรับผู้ขายที่มี Seller Performance อยู่ในระดับ Below Standard (ต่ำกว่ามาตรฐาน) จะถูกเรียกเก็บค่า Final Value Fee เพิ่มขึ้นอีก 4% ดังนั้นผู้ขายทุกคนควรใส่ใจในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการลูกค้าด้วยใจ ไม่ควรละเลยลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สถานะ Seller Performance

  ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard 

 • “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”


  การขายสินค้าบน eBay อาจมีค่าธรรมเนียมการใช้งานฟีเจอร์พิเศษต่างๆ บางอย่าง ที่ผู้ขายเลือกใช้ระหว่างการลงขาย เช่น การลงรูปเพิ่มเติม (Gallery Plus) นอกเหนือจาก 12 ภาพที่ eBay ให้ลงได้ฟรี การลงขายใน 2 Categories พร้อม ๆ กัน การใช้งานฟีเจอร์ Reserved Price หรือ การใส่ Subtitle เป็นต้น โดยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการลงขายนี้ จะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้า eBay ในระหว่างที่ลงขาย และจะสรุปให้เห็นอีกครั้ง ก่อน Submit Listing นั้นๆ  เข้าในระบบของ eBay ค่ะ

  Start Selling on eBay