นโยบายใหม่ เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า (New Shipping Policy) สำหรับผู้ขาย eBay ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (September 2018)

1. Slide

การทําธุรกิจบน eBay ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ขายต้องสะสมความชํานาญและปรับตัวเพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคง สิ่งสำคัญที่ผู้ขายต้องใส่ใจคือ ต้องจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ และช่วยลูกค้าแก้ปัญหา 

หนึ่งในเป้าหมายหลักของเรา คือการมอบประสบการณ์การจัดส่งสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป eBay จะเริ่มดำเนินการตามนโยบายใหม่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า (New Shipping Policy) สำหรับผู้ขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากว่าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดจำนวนชิ้นและมูลค่ารวมของสินค้าที่สามารถลงขาย (Selling Limit Reductions) หรือถูกจำกัดการขาย (Account Restricted)

Packaging

นโยบายมาตรฐานใหม่ด้านสินค้า และบริการของผู้ขาย : อัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (New Seller Metric : Unsatisfactory Delivery Rate)

eBay จะมีการประเมินผู้ขายในด้านอัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Delivery Rate) โดยคำนวณจากปริมาณธุรกรรมที่พบว่าเกิดปัญหาด้านการจัดส่งสินค้า ทั้งแบบที่เป็นการจัดส่งข้ามประเทศ (Cross-border transactions) และแบบจัดส่งจากคลังสินค้าภายในประเทศปลายทาง (Forward-deployed transactions)

Learn more

นโยบายใหม่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า (New Shipping Policy)

แบ่งออกเป็น 3 นโยบาย

นโยบายเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายที่มีมูลค่ารวมของสินค้า ซึ่งรวมค่าจัดส่งแล้ว สูงกว่า 5 เหรียญสหรัฐ เฉพาะที่จัดส่งไปยังผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกา (Transactions with total item value above USD5, inclusive of shipping fees, delivered to US buyers)

นโยบายเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายที่มีมูลค่ารวมของสินค้า ซึ่งรวมค่าจัดส่งแล้ว สูงกว่า 5 เหรียญสหรัฐ เฉพาะที่จัดส่งจากประเทศจีน และฮ่องกง (Item location in China / Hong Kong) ไปยังผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกา

นโยบายเกี่ยวกับสินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งจากประเทศจีน (Item location in China)