การตั้งค่า Shipping Detail ให้เหมาะสมกับผู้ขายในไทย

การตั้งค่า Shipping Detail ให้เหมาะสมกับผู้ขายในไทย

 • การตั้งค่า Shipping Detail ให้เหมาะสมกับผู้ขายในไทย

  การตั้งค่า Shipping Detail ให้เหมาะสมกับผู้ขายในไทย


  ค่าบริการการขนส่งสินค้า และเวลาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  โดยทั่วไปจะสูงกว่าปกติ และแปรผันได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับ

  - วิธีการส่งสินค้า เช่น ขนส่งทางบก หรือ ทางอากาศ
  - น้ำหนัก และขนาดของหีบห่อ

  ซึ่งการกรอกข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับทางเลือกในการส่งสินค้า
  จะทำให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศ ซื้อสินค้าของคุณด้วยความมั่นใจ

 • วิธีตั้งค่า Shipping Detail

  วิธีตั้งค่า Shipping Detail


  - Shipping Details (U.S. Shipping Services) สำหรับผู้ขายในไทยแนะนำให้เลือกเป็น (Economy Shipping from outside US)

  - Handing Time คือระยะเวลาสำหรับการเตรียมสินค้า บรรจุหีบห่อ จนกระทั่งสินค้าถูกนำไปส่งเข้าสู่ระบบของบริษัทขนส่งต่างๆ (ไปรษณีย์ไทย, FedEx, DHL ฯลฯ) ซึ่งเรียกว่า Acceptance Scan หรือ A-Scan 

  การตั้งเวลา Handing Time ควรตั้งตามเวลาที่เราสามารถทำได้จริง เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตามจริงดังที่ระบุไว้ในรายละเอียดของการจัดส่ง

  Start Selling on eBay