การตั้งค่า Shipping Detail ให้เหมาะสมกับผู้ขายในไทย

การตั้งค่า Shipping Detail ให้เหมาะสมกับผู้ขายในไทย

1. Slide

การตั้งค่า Shipping Detail ให้เหมาะสมกับผู้ขายในไทย

ค่าบริการการขนส่งสินค้า และเวลาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
โดยทั่วไปจะสูงกว่าปกติ และแปรผันได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับ

- วิธีการส่งสินค้า เช่น ขนส่งทางบก หรือ ทางอากาศ
- น้ำหนัก และขนาดของหีบห่อ

ซึ่งการกรอกข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับทางเลือกในการส่งสินค้า
จะทำให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศ ซื้อสินค้าของคุณด้วยความมั่นใจ

การตั้งค่า Shipping Detail ให้เหมาะสมกับผู้ขายในไทย

วิธีตั้งค่า Shipping Detail

- Shipping Details (U.S. Shipping Services) สำหรับผู้ขายในไทยแนะนำให้เลือกเป็น (Economy Shipping from outside US)

- Handing Time คือระยะเวลาสำหรับการเตรียมสินค้า บรรจุหีบห่อ จนกระทั่งสินค้าถูกนำไปส่งเข้าสู่ระบบของบริษัทขนส่งต่างๆ (ไปรษณีย์ไทย, FedEx, DHL ฯลฯ) ซึ่งเรียกว่า Acceptance Scan หรือ A-Scan 

การตั้งเวลา Handing Time ควรตั้งตามเวลาที่เราสามารถทำได้จริง เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตามจริงดังที่ระบุไว้ในรายละเอียดของการจัดส่ง

Start Selling on eBay

วิธีตั้งค่า Shipping Detail