ทําความเข้าใจ Listings แต่ละประเภท

ทําความเข้าใจ Listings แต่ละประเภท

1. Slide

ทําความเข้าใจ Listings แต่ละประเภท

วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง ระหว่าง Listings แต่ละประเภทใน eBay เหมาะสําหรับ ผู้ขายมือใหม่ ที่กําลังศึกษาระบบให้เข้าใจความแตก ต่างได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

ทําความเข้าใจ Listings แต่ละประเภท

Sold Listings

ประกาศสินค้าที่ขายได้ หรือ สินค้าที่ขายไปแล้ว

Sold Listings

Completed Listings

ประกาศสินค้าที่สิ้นสุดลงแล้ว หรือ เป็นสินค้าที่ถูก ปลดลงแล้วเนื่องจากครบกําหนดการวางขาย ซึ่งจะ นับรวมทั้งสินค้าที่ขายได้ และยังขายไม่ได้ ทั้งสินค้าที่ ขายแบบประมูล “Auction” และสินค้าที่ขายแบบราคา ตายตัว “Fixed Price”

Completed Listings

Active Listings

สินค้าที่ประกาศขายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งถ้าผู้ซื้อสนใจ สามารถสั่งซื้อได้เลย

 

Start Selling on eBay

Active Listings