ทําความเข้าใจ Listings แต่ละประเภท

ทําความเข้าใจ Listings แต่ละประเภท

 • ทําความเข้าใจ Listings แต่ละประเภท

  ทําความเข้าใจ Listings แต่ละประเภท


  วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง ระหว่าง Listings แต่ละประเภทใน eBay เหมาะสําหรับ ผู้ขายมือใหม่ ที่กําลังศึกษาระบบให้เข้าใจความแตก ต่างได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

 • Sold Listings

  Sold Listings


  ประกาศสินค้าที่ขายได้ หรือ สินค้าที่ขายไปแล้ว

 • Completed Listings

  Completed Listings


  ประกาศสินค้าที่สิ้นสุดลงแล้ว หรือ เป็นสินค้าที่ถูก ปลดลงแล้วเนื่องจากครบกําหนดการวางขาย ซึ่งจะ นับรวมทั้งสินค้าที่ขายได้ และยังขายไม่ได้ ทั้งสินค้าที่ ขายแบบประมูล “Auction” และสินค้าที่ขายแบบราคา ตายตัว “Fixed Price”

 • Active Listings

  Active Listings


  สินค้าที่ประกาศขายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งถ้าผู้ซื้อสนใจ สามารถสั่งซื้อได้เลย

   

  Start Selling on eBay