eBay guide for buyer

eBay guide for buyer

1. ถ้าสนใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ eBay ต้องทำยังไง ?

คลิก

2. ต้องทำอย่างไร ถ้าชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว แต่รายการสินค้าโดนลบออกไป ?

คลิก

3. ซื้อสินค้าบน eBay จะต้องเสียภาษีนำเข้าหรือเปล่า ?

คลิก

4. ถ้าไม่มีบัตรเครดิต จะสามารถซื้อสินค้าบน eBay ได้หรือไม่ ?

คลิก

5. สมัครบัญชีบน eBay แล้วไม่ได้รับ PIN ต้องทํายังไง ?


คลิก

6. การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

คลิก

7. ประมูลสินค้าแล้วเจอคําว่า “Reserve Not Met” หมายถึง ?

คลิก

8. eBay Shopbot คืออะไร ?

คลิก

9. ถ้าชนะประมูลต้องชำระเงินได้ภายในกี่วัน ?

คลิก

10. ถ้าต้องการติดต่อกับผู้ขายสินค้าบน eBay ต้องทำอย่างไร ?

คลิก