สามารถค้นหาสินค้าที่ลงขายบน eBay ได้อย่างไร ?

สามารถค้นหาสินค้าที่ลงขายบน eBay ได้อย่างไร ?

1. Slide

สามารถค้นหาสินค้าที่ลงขายบน eBay ได้อย่างไร ?

สำหรับวิธีการค้นหาสินค้าที่ลงขายบน eBay สามารถทำได้ดังนี้ 
- เข้าไปตรวจสอบรายการสินค้าของคุณโดยเข้าไปที่ My eBay > Selling > Listing > Active หรือ เข้าไปที่ Seller Hub เพื่อดูรายการสินค้าในปัจจุบันของคุณทั้งหมด

- คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบรายการสินค้าของคุณบน eBay ได้ที่
>>>>> https://www.ebay.com/sch/ebayadvsearch/ 

จากนั้นกรอกหมายเลขสินค้า “Item Number” ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดูหมายเลขสินค้าได้จาก email ที่ทาง eBay ส่งหาคุณเพื่อยืนยันการลงขาย

Start Selling on eBay
สามารถค้นหาสินค้าที่ลงขายบน eBay ได้อย่างไร ?