Explore eBay คืออะไร ?

Explore eBay คืออะไร ?

1. Slide

Explore eBay คืออะไร ?

คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ตลาดได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ขายบน eBay วางแผนการตลาดได้ง่ายขึ้น โดยฟังก์ชั่นการทำงานของ “Explore eBay” แบ่งออกเป็น 3 ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้

Explore eBay คืออะไร ?

ฟังก์ชั่นการทำงานของ Explore eBay

1. “Trending Now” เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณค้นหาสินค้ายอดฮิตได้ทั่วทั้งโลก โดยยังสามารถคลิกเลือกดูเทรนด์ของสินค้า ในตลาดแต่ละประเทศได้อีกด้วย

2. “What It’s Worth” เป็นฟังก์ชั่นที่รวบรวมข้อมูลเชิงราคาของสินค้าบน eBay
- เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ราคาเฉลี่ยของสินค้า และช่วงราคาสูงสุด
- ต่ำสุด ของสินค้าชิ้นนั้น ๆ ในตลาด เพื่อช่วยให้รู้เกณฑ์การตั้งราคาที่เหมาะสม
- ตัวช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มของราคา ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลที่เก็บย้อนหลังได้ 90 วัน
- เป็นตัวช่วยให้รู้ว่าแนวโน้มปริมาณการซื้อขาย จะเป็นไปในทิศทางไหน ทั้งสินค้ามือหนึ่ง และสินค้ามือสอง

3. “Best Sellers” เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลของสินค้าที่ขายไปแล้วเยอะที่สุด (Sold Items) และสินค้าที่มีคนเข้ามาดูเยอะที่สุด (Viewed Items ) โดยสามารถเลือกช่วงเวลา หรือ เลือกที่จะแสดงสินค้าแบบเจาะลึกตามหมวดหมู่ของสินค้าก็สามารถทำได้

วิเคราะห์ตลาดด้วย “Explore eBay”

Start Selling on eBay

ฟังก์ชั่นการทำงานของ Explore eBay