นโยบายใหม่ของการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 5 เหรียญสหรัฐ 
จากประเทศจีน / ฮ่องกง ไปยังผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา

1. Slide

นโยบายการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 5 เหรียญสหรัฐ จากประเทศจีน / ฮ่องกง ไปยังผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป eBay จะเริ่มดำเนินการตามนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าจากประเทศจีน หรือ ฮ่องกงไปยังผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากว่าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดจำนวนชิ้น และมูลค่ารวมของสินค้าที่สามารถลงขาย (Selling Limit Reductions) หรือ ถูกจำกัดการขาย (Account Restricted) 

หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของนโยบาย

  • สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าการขาย (ซึ่งรวมค่าจัดส่งแล้ว) รวมสูงกว่า 5 เหรียญสหรัฐ เฉพาะที่จัดส่งจากประเทศจีนหรือฮ่องกง ไปยังผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา จะถูกกำหนดให้ใช้บริการจัดส่งสินค้าจากรายชื่อผู้ขนส่งสินค้าที่ eBay อนุญาตให้ใช้ (ตามรายชื่อที่ระบุด้านล่าง) และ Tracking Number ของพัสดุต้องถูกอัปโหลดเข้าระบบ eBay ภายในระยะเวลาจัดเตรียมสินค้าและบรรจุหีบห่อ (Handling Time) ที่ระบุบน Listing
     
  • eBay จะทำการประเมินธุรกรรมซื้อขายของคุณเป็นรายสัปดาห์ โดยมีรอบระยะเวลาประเมินที่ 2 สัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่าผู้ขายได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โดยเกณฑ์ขั้นต่ำของนโยบาย ผู้ขายต้องทำให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของธุรกรรมทั้งหมดจึงจะผ่านการประเมิน

1-china-hong-kong-over-usd-5-us-buyers

ผู้ขายควรตรวจสอบการกรอกชื่อผู้ขนส่งสินค้า (Carrier Name) และ Tracking Number ในระบบ eBay ให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นธุรกรรมอาจโดนประเมินว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบาย คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของผู้ขนส่งและรูปแบบการติดตามสถานะจัดส่งสินค้า ได้ที่นี่ GC Approve Shipping Service List

ภาพตัวอย่างวิธีการประเมิน

ในทุก ๆ วันอาทิตย์ (ตามเวลาในประเทศไทย) ธุรกรรมทั้งหมดที่มีลักษณะสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนหน้า (ไม่นับรวมสัปดาห์ปัจจุบัน) จะถูกนำมาประเมินภายใต้นโยบายใหม่นี้ ซึ่งผู้ขายจะได้รับรายงานผลการประเมินผ่านทางอีเมล์ อัพเดททุกสัปดาห์

Images Table

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q : ฉันจะตรวจสอบผลการประเมินได้อย่างไร ?

A : ท่านจะได้รับรายงานผลการประเมินผ่านทางอีเมล์ในทุกสัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประเมิน

Q: ฉันจะต้องทำอย่างไรหากไม่ได้รับอีเมล์แจ้งผล ?

A: 1) อีเมล์ฉบับดังกล่าว อาจตกอยู่ใน Spam / Junk / Trash จึงควรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
2) ควรตรวจสอบว่า ท่านได้ลงชื่อเป็นสมาชิก (Subscribe) เพื่อรับอีเมล์ที่ My eBay ไว้หรือไม่ (เป็นไปได้มากว่าคุณได้ปฏิเสธรับอีเมล์จาก eBay มาก่อนหน้านี้) หากคุณยังคงไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาติดต่อฝ่าย Customer Service เพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องการ Subscribe คลิกที่นี่

Q : นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่จัดส่งให้ผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ?

A : นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่จัดส่งจากประเทศจีนหรือฮ่องกงไปยังผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกาหากสินค้ามีมูลค่าการขาย (รวมค่าขนส่งแล้ว) สูงกว่า 5 เหรียญ (USD 5)

Q : จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากฉันตัดสินใจไม่ใช้บริการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (ส่งจากจีน/ฮ่องกง) ตามรายการที่แนะนำ?
A : การเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่อยู่นอกเหนือรายชื่อที่กำหนด อาจส่งผลให้บัญชีของคุณได้รับการประเมินว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

 

Q : ฉันโดนปรับลด Selling Limits ไปแล้ว  ต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับ Selling Limits เพิ่ม กลับคืนมา ? 

A : eBay จะดำเนินการประเมินธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์ทุกสัปดาห์ และหากผู้ขายสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด ผ่านเกณฑ์ได้อย่างมั่นคงในระยะเวลาประเมินรอบถัดไป ผู้ขายก็อาจได้รับ Selling Limits กลับคืนมา โดยอาจได้รับคืนมาบางส่วน 

 

Q : ฉันเป็น eBay Top Rated Seller และมีผลงานการส่งจัดส่งสินค้าที่ดีเยี่ยม ฉันจะได้รับการยกเว้นจากนโยบายนี้หรือไม่ ?

A : eBay ขอขอบคุณในความทุ่มเทและมุ่งมั่นของคุณที่ทำให้ผู้ซื้อได้รับประสบการณ์การจัดส่งสินค้าที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามผู้ขายจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

Q : ฉันอัปโหลดข้อมูล Tracking number ตามออเดอร์ทั้งหมดแล้ว แต่ทำไมบัญชีของฉันไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของนโยบายนี้ ?

A : ข้อมูลการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า (Tracking Information) ต้องถูกอัปโหลดเข้าระบบ eBay โดยต้องได้รับ A-Scan (Acceptance Scan: การสแกนรับพัสดุเข้าสู่ระบบของผู้ขนส่ง) อย่างถูกต้องภายในระยะเวลา Handling Timeตามที่ผู้ขายระบุไว้บน Listing  

ดังนั้น ในการกรอกข้อมูลติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ :
1. ใส่ชื่อผู้ขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องใต้หัวข้อ  “Carrier” หรือใช้ตัวสะกดตามที่ระบบแนะนำ (Drop-down menu) ตอนกรอกชื่อผู้ขนส่งสินค้า
2. ใส่ข้อมูล Tracking number ของพัสดุให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดโดยผู้ขนส่งสินค้า ภายในระยะเวลาจัดเตรียมสินค้าและบรรจุหีบห่อ (Handling Time) ที่ผู้ขายได้ตั้งไว้
3. ส่งมอบพัสดุให้กับผู้ขนส่งสินค้าหลังจากจัดพิมพ์ฉลากข้อมูลจัดสิ่งสินค้า (shipping label) ภายในระยะเวลาจัดเตรียมสินค้าและบรรจุหีบห่อ (Handling Time) ที่ผู้ขายได้ตั้งไว้

Q : ผลการประเมินของฉันสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด แต่ทำไม Selling Limits ยังถูกปรับลด ?

A : นโยบายนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “นโยบายเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่ต้องติดตามสถานะพัสดุได้ (SEA Tracking Mandate Program)” ซึ่งผู้ขายจะต้องผ่านเกณฑ์ของทั้ง 3 นโยบาย จึงจะนับว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วน คุณสามารถดูข้อมูลนโยบายอื่น ๆได้ที่นี่ :

1) นโยบายมาตรฐานใหม่ด้านสินค้า และบริการของผู้ขาย : อัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ

2) นโยบายเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายที่มีมูลค่ารวมของสินค้า ซึ่งรวมค่าจัดส่งแล้ว สูงกว่า 5 เหรียญสหรัฐ เฉพาะที่จัดส่งไปยังผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกา

3) นโยบายเกี่ยวกับสินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งจากประเทศจีน

Q : เนื่องจาก Hong Kong International Post มีบริการจัดส่งสินค้าสองประเภท คือ Air Mail และ Surface Mail  ฉันสามารถเลือกใช้บริการ Surface Mail ได้หรือไม่ ?

A : ไม่ได้ เรายอมรับเฉพาะบริการ Air Mail จาก Hong Kong International Post เท่านั้น

 

Q : การประเมินผลนี้รวมถึงธุรกรรมที่ผู้ขายคืนเงินให้ผู้ซื้อหรือไม่ ?

A : ธุรกรรมที่มีการคืนเงินจะไม่ถูกนำมารวมในการประเมินผล

Q : หากฉันมี eBay Account หลายบัญชี  มาตรการนี้จะมีผลต่อบัญชีทั้งหมดของฉัน หรือมีผลเฉพาะบัญชีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้น ?  

A : การประเมินผล จะดำเนินการแยกเป็นรายบัญชี ดังนั้น บัญชีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ เช่นโดนปรับลด Selling Limit หรือถูกจำกัดการขาย (Account Restricted) แต่จะไม่มีผลต่อบัญชีอื่นๆ ที่รักษาระดับบริการได้ดีและผ่านเกณฑ์

Q : แม้ว่าฉันทำตามข้อกำหนดของนโยบายทุกข้อแล้ว แต่ Selling Limits ยังถูกปรับลด ฉันต้องทำอย่างไร ?

A : ผู้ขายอาจยื่นอุทธรณ์กับทีม Customer Service หากสามารถแสดงข้อพิสูจน์ได้ว่าบัญชีของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
1. ท่านใช้บริการจัดส่งสินค้าตามรายชื่อผู้ขนส่งสินค้าที่ eBay แนะนำ และจัดส่งแบบที่สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้ (มี Tracking)
2. ท่านส่งมอบพัสดุให้กับผู้ขนส่งสินค้าภายในระยะเวลาจัดเตรียมสินค้าและบรรจุหีบห่อ (Handling Time) ที่ระบุบน Listing
3. ข้อมูลการติดตามสถานะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ได้รับการอัปโหลดเข้าระบบ eBay (ชื่อผู้ขนส่งสินค้าและ Tracking Number ที่ถูกต้อง และไม่มีตัวอักษรผิดพลาด หรือขาดเกินกว่าที่กำหนด)

หากคุณได้ทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เบื้องต้น กรุณาติดต่อทีม Customer Service พร้อมกับหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องการยื่นอุทธรณ์ โดยกรอกฟอร์มตามตารางด้านล่าง :
 

Form Final

หมายเหตุ : eBay ขอความร่วมมือในการรอคอยผลการพิจารณา เนื่องจากกระบวนการอุทธรณ์ใช้เวลา 7-10 วันทำการ ในการดำเนินการและแจ้งผลการพิจารณา

Start Selling on eBay