รวมลิงค์คำนวณค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศ
จากผู้บริการขนส่งสินค้าในประเทศไทย

รวมลิงค์คำนวณค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศ
จากผู้บริการขนส่งสินค้าในประเทศไทย

1. Slide

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

การส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ สิ่งที่ผู้ขายบน eBay ต้องมีก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมาก ๆ ในการชั่งน้ำหนักสินค้าหลังจากหีบห่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการคำนวณราคาค่าส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำ ไม่ให้สูญเสียกำไรเพราะคำนวณค่าส่งสินค้าผิดพลาด ซึ่งก่อนจะเริ่มคำนวณให้ผู้ซื้อลองประมาณค่าส่งสินค้าโดยสมมติว่าปลายทางคือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่บน eBay และมักจะมีค่าส่งที่แพงกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะระยะทางค่อนข้างไกลจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ลิงค์คำนวณค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายต่าง ๆ ในประเทศไทย

ลิงค์คำนวณค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายต่าง ๆ ในประเทศไทย

คำนวณค่าบริการส่งสินค้าไปรษณีย์ไทยคลิก
(จากนั้นเลือกคำนวณอัตราค่าบริการที่ Tab ด้านขวา)

คำนวณค่าบริการส่งสินค้า Fast Ship 

คำนวณค่าบริการส่งสินค้า DHL Express

ดาวน์โหลดค่าบริการส่งสินค้า FedEx

คำนวณค่าส่งสินค้า Inno Cargo

รายละเอียดการส่งสินค้า SME SHIPPING

Start Selling on eBay

ลิงค์คำนวณค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายต่าง ๆ ในประเทศไทย