การลงขายสินค้าแบบ Best Offer

การลงขายสินค้าแบบ Best Offer

1. Slide

การขายสินค้าแบบ Best Offer คืออะไร ?

Best Offer เป็นตัวเลือกในการลงขายสินค้าแบบ (Fixed Price)
ซึ่งไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ร่วมกันกับการลงขายสินค้าแบบประมูล (Auction) ได้
นอกจากนี้ยังมีสินค้าบางหมวดหมู่ ที่ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เช่นกัน

การขายสินค้าแบบ Best Offer คืออะไร ?

เมื่อคุณลงขายสินค้าบน eBay และใช้งานฟีเจอร์ Best Offer

นั่นหมายความคุณเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคากับคุณได้ 
โดยข้อเสนอจากผู้ซื้อแต่ละครั้งจะอยู่ได้ 48 ชั่วโมง และหลังจากได้รับข้อเสนอ
ผู้ขายจะมี 4 ทางเลือก คือ
1. ยอมรับราคาที่ผู้ซื้อเสนอมา และจบการขาย
2. ปฏิเสธราคาที่ผู้ซื้อเสนอ โดยสามารถอธิบายเหตุผล
ให้ผู้ซื้อทราบได้ หากคุณต้องการ
3. เสนอราคาที่สูงขึ้นกว่าที่ผู้ซื้อเสนอมา (Counter Offer) 
แต่ไม่เท่ากับราคาที่คุณตั้งไว้ในรายการสินค้า 
โดยผู้ซื้อมีเวลาตอบกลับ 48 ชั่วโมง
4. ปล่อยให้ข้อเสนอนั้นหมดอายุไปใน 48 ชั่วโมง

เมื่อคุณลงขายสินค้าบน eBay และใช้งานฟีเจอร์ Best Offer

วิธีการลงขายสินค้าแบบ Best Offer

1. เริ่มต้นจากการลงสินค้า โดยใส่รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อสินค้า (Title)
ข้อมูลเฉพาะของสินค้า (Item Specifics) และลงภาพสินค้า (Image) ตามปกติ
2. ในส่วนของ Choose a format and price ให้เลือก Fixed Price
(ขายราคาตายตัวไม่ประมูล)
3. หลังจากใส่ราคาตรง Buy-It-Now เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้คุณคลิกเลือก Best Offer ตามด้วย “Let buyers make offer.
Being flexible with your price may help your item sell faster.”
และใส่รายละเอียดตามที่คุณต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
การตั้งค่าขายสินค้าแบบ Best Offer

Start Selling on eBay

วิธีการลงขายสินค้าแบบ Best Offer