การลงขายสินค้าแบบ Best Offer

การลงขายสินค้าแบบ Best Offer

 • การขายสินค้าแบบ Best Offer คืออะไร ?

  การขายสินค้าแบบ Best Offer คืออะไร ?


  Best Offer เป็นตัวเลือกในการลงขายสินค้าแบบ (Fixed Price)
  ซึ่งไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ร่วมกันกับการลงขายสินค้าแบบประมูล (Auction) ได้
  นอกจากนี้ยังมีสินค้าบางหมวดหมู่ ที่ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เช่นกัน

 • เมื่อคุณลงขายสินค้าบน eBay และใช้งานฟีเจอร์ Best Offer

  เมื่อคุณลงขายสินค้าบน eBay และใช้งานฟีเจอร์ Best Offer


  นั่นหมายความคุณเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคากับคุณได้ 
  โดยข้อเสนอจากผู้ซื้อแต่ละครั้งจะอยู่ได้ 48 ชั่วโมง และหลังจากได้รับข้อเสนอ
  ผู้ขายจะมี 4 ทางเลือก คือ
  1. ยอมรับราคาที่ผู้ซื้อเสนอมา และจบการขาย
  2. ปฏิเสธราคาที่ผู้ซื้อเสนอ โดยสามารถอธิบายเหตุผล
  ให้ผู้ซื้อทราบได้ หากคุณต้องการ
  3. เสนอราคาที่สูงขึ้นกว่าที่ผู้ซื้อเสนอมา (Counter Offer) 
  แต่ไม่เท่ากับราคาที่คุณตั้งไว้ในรายการสินค้า 
  โดยผู้ซื้อมีเวลาตอบกลับ 48 ชั่วโมง
  4. ปล่อยให้ข้อเสนอนั้นหมดอายุไปใน 48 ชั่วโมง

 • วิธีการลงขายสินค้าแบบ Best Offer

  วิธีการลงขายสินค้าแบบ Best Offer


  1. เริ่มต้นจากการลงสินค้า โดยใส่รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อสินค้า (Title)
  ข้อมูลเฉพาะของสินค้า (Item Specifics) และลงภาพสินค้า (Image) ตามปกติ
  2. ในส่วนของ Choose a format and price ให้เลือก Fixed Price
  (ขายราคาตายตัวไม่ประมูล)
  3. หลังจากใส่ราคาตรง Buy-It-Now เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ให้คุณคลิกเลือก Best Offer ตามด้วย “Let buyers make offer.
  Being flexible with your price may help your item sell faster.”
  และใส่รายละเอียดตามที่คุณต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
  การตั้งค่าขายสินค้าแบบ Best Offer

  Start Selling on eBay