ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

1. Slide

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

1. ในกรณีที่คุณมีสินค้าที่เหมือน ๆ กัน และคุณมีใน Stock หลาย ๆ ชิ้น eBay แนะนำให้คุณลงขายแบบ Multi-quantity Listing ซึ่งจะกำหนดราคาขายแบบตายตัว อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วิธีการลงประกาศขายสินค้าที่มี Stock หลาย ๆ ชิ้น อย่างถูกต้อง” ได้ที่นี่ http://bit.ly/2wkTlGN

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

2. ในกรณีที่คุณมีสินค้าที่คล้ายกัน เช่น รองเท้าแบบเดียวกันแต่มีหลายสี หลายขนาด และมีหลายชิ้น ให้คุณลงขายสินค้าแบบ Variations ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 250 Variations และสะสมยอด Sold History ไว้ใน Listing เดียวกันทั้งหมด ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการติด Search : Best Match ได้เป็นอย่างดี อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วิธีลงขายสินค้าแบบ Variation” ได้ที่นี่ https://ebay.to/2w9TOwd

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

3. ในกรณีที่คุณมีสินค้าในกลุ่มอะไหล่รถยนต์ ควรใช้ Listing แบบ Parts Compatibility List ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลใน Title ได้ว่าอะไหล่นั้น ๆ ใช้กับรถรุ่นใดได้บ้าง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Parts Compatibility List” ได้ที่นี่  https://ebay.to/2NcMWox

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Listing ที่เข้าข่ายเป็น Duplicate Listing

1. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Listing ที่เข้าข่ายเป็น Duplicate Listing” ได้ที่นี่ (Listing ที่เข้าข่ายเป็น Duplicate Listing)

2. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Duplicate Listings Policy” ได้ที่นี่ https://ebay.to/2NcGqxM

3. สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ Duplicate Listings (ซึ่งสามารถค้นหา Duplicate Listings เจอประมาณ 80-90%) ได้ที่นี่ http://bit.ly/2w7T4HY

Start Selling on eBay

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Listing ที่เข้าข่ายเป็น Duplicate Listing