อัพเดทนโยบายภาษีนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย

1. Slide

อัพเดทนโยบายภาษีนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย

นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ประเทศออสเตรเลียจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินค้า และบริการ (Australian Goods and Services Tax : GST) ที่ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้านำเข้า - จัดส่งสู่ปลายทางในออสเตรเลีย โดยจะเริ่มบังคับเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสินค้าทุกชิ้นทุกประเภทที่มีมูลค่าต่ำกว่า AUD 1,000 (หนึ่งพันเหรียญออสเตรเลีย) ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นแพลทฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ (Electronic Distribution Platform Operator: EDP) จะต้องรับหน้าที่จัดเก็บภาษีนำเข้า (GST) ดังกล่าว และนำส่ง - ชำระภาษีสู่รัฐบาลออสเตรเลียโดยตรง

อัพเดทนโยบายภาษีนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย

eBay จัดเป็นแพลทฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ (Electronic Distribution Platform Operator : EDP) ประเภทหนึ่ง

ดังนั้น ภายใต้กฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่  eBay จึงมีหน้าที่จัดเก็บภาษี GST จากสินค้ามูลค่าต่ำที่นำเข้าสู่ออสเตรเลีย และนำส่ง - ชำระภาษีสู่รัฐบาลออสเตรเลีย นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป eBay จะทำการคำนวณค่าภาษีนำเข้า GST เข้าไปกับยอดรวมในการซื้อขายเป็น ยอดรวมที่ผู้ซื้อจะต้องชำระในกรณีที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 3 ประการ คือ

  • ที่อยู่สินค้า / คลังสินค้า (Item Location) อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย
  • ที่อยู่ที่จัดส่งสินค้า (Buyer’s Delivery Address) อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
  • มูลค่าการซื้อขาย (Order Value = ราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง) ต่ำกว่า AUD 1,000 (หนึ่งพันเหรียญออสเตรเลีย)

eBay จัดเป็นแพลทฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ (Electronic Distribution Platform Operator : EDP) ประเภทหนึ่ง

ยอดเงินรวมทั้งหมดที่ผู้ซื้อชำระเข้ามาจะได้รับการจัดสรรดังนี้

  • ผู้ขายจะได้รับเงินตามมูลค่าของการซื้อขาย (Order Value = ราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง) ตามปกติ ดังเช่นที่เคยเป็นมา (ไม่มีการลดทอนส่วนรายรับของผู้ขาย)
  • eBay จะจัดเก็บภาษีนำเข้า GST ที่ผู้ซื้อได้ชำระแล้วเอาไว้ และดำเนินการนำส่ง - ชำระภาษีสู่กรมสรรพากรออสเตรเลีย (Australian Tax Office) ตามบทบัญญัติ
  • หากว่ามูลค่าการซื้อขาย (Order Value) มีมูลค่าสูงกว่า AUD 1,000 (หนึ่งพันเหรียญออสเตรเลีย) ทาง eBay จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า GST แต่อย่างใด

ยอดเงินรวมทั้งหมดที่ผู้ซื้อชำระเข้ามาจะได้รับการจัดสรรดังนี้

คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายภาษีนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย

ไม่ว่าคุณจะลงขายที่เว็บไซต์ eBay ประเทศใดก็ตาม อาทิ ebay.com, ebay.co.uk, ebay.com.au ฯลฯ ถ้าหากคุณมีการจัดเก็บสินค้า/คลังสินค้า (Item Location) อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย แต่มีการจัดส่งสู่ผู้ซื้อที่อยู่ในออสเตรเลีย คุณควรพิจารณากลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการขายไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย


นอกจากนั้น ผู้ขายควรระบุที่อยู่ของสินค้า/คลังสินค้า (Item Location) ให้ถูกต้องตามจริง สอดคล้องกับนโยบายการซื้อขายบน eBay (Selling Practices Policy) เนื่องจากหากทาง eBay พบว่าผู้ขายได้มีการละเมิดกฎนโยบายการซื้อขาย อาจมีผลให้รายการสินค้าถูกปลด (Listing Removal) คุณอาจได้รับจดหมายตักเตือน (Warnings) หรืออาจถูกระงับบัญชีอย่างถาวร (Account Suspended) อีกทั้งอาจโดนตรวจสอบโดยกรมสรรพากรออสเตรเลีย (Australian Tax Office)

สิ่งที่ผู้ขายต้องทำ
สำหรับสินค้าที่จัดส่งไปยังผู้ซื้อในออสเตรเลียทุกชิ้น ผู้ขายจะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีอากรของ eBay บนจ่าหน้าซอง / ฉลากจัดส่งพัสดุ โดยระบุข้อความว่า “eBay’s ABN # 64 652 016 681 Code: PAID” ด้วยเสมอ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรออสเตรเลีย (Australian Tax Office) ได้ที่ :
https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/GST-on-low-value-imported-goods/


Start Selling on eBay