1. ถ้าสนใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ eBay ต้องทำยังไง ?

ถ้าสนใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ eBay ต้องทำยังไง ?

1. Slide

ถ้าสนใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ eBay ต้องทำยังไง ?

การซื้อสินค้าบน eBay เริ่มต้นโดยสมัครสมาชิกที่ สมัครสมาชิกที่นี่ ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสมัคร ผู้ซื้อควรกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่ตามจริง และสามารถดูวิธีการสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

Start Shopping on eBay

ถ้าสนใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ eBay ต้องทำยังไง ?