คะแนน Feedback Score
 และความหมายของดาวแต่ละสี

คะแนน Feedback Score 
และความหมายของดาวแต่ละสี

 • วิธีการให้คะแนน Feedback Score

  วิธีการให้คะแนน Feedback Score


  - เพิ่ม 1 คะแนน นับเป็น Positive Feedback
  - ไม่เพิ่ม และไม่ลบคะแนน นับเป็น Neutral Feedback
  - ลบ 1 คะแนน นับเป็น Negative Feedback
  โดยผู้ซื้อจะสามารถรีวิวให้คะแนนผู้ขายได้ทั้ง 3 แบบ แต่ผู้ขาย
  จะสามารถรีวิวผู้ซื้อได้แค่ Positive Feedback / Neutral Feedback เท่านั้น

 • สัญลักษณ์ดาวสีต่าง ๆ หมายถึงอะไร ?

  สัญลักษณ์ดาวสีต่าง ๆ หมายถึงอะไร ?


  สัญลักษณ์ดาวสีต่าง ๆ บน eBay เป็นสัญลักษณ์แสดงระดับคะแนน Feedback Score ของผู้ซื้อ และผู้ขาย
  โดยผู้ซื้อ และผู้ขายมือใหม่ที่มีคะแนน Feedback Score มากกว่า 10 คะแนนขึ้นไป จะมีสัญลักษณ์ดาวสีเหลือง
  และถ้าหากมีคะแนน Feedback Score เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รูปทรง และสีของดาวก็จะเปลี่ยนไปตามระดับคะแนน Feedback Score โดยมีทั้งหมด 12 ระดับดังต่อไปนี้

 • ระดับคะแนน Feedback Score

  ระดับคะแนน Feedback Score


  ดาวสีเหลือง Feedback Score 10 - 49 คะแนน
  ดาวสีน้ำเงิน Feedback Score 50 - 99 คะแนน
  ดาวสีเทอร์ควอยซ์ Feedback Score 100 - 499 คะแนน
  ดาวสีม่วง Feedback Score 500 - 999 คะแนน
  ดาวสีแดง Feedback Score 1,000 - 4,999 คะแนน
  ดาวสีเขียว Feedback Score 5,000 - 9,999 คะแนน
  ดาวรุ่งสีเหลือง Feedback Score 10,000 - 24,999 คะแนน
  ดาวรุ่งสีเทอร์ควอยซ์ Feedback Score 25,000 - 49,999 คะแนน
  ดาวรุ่งสีม่วง Feedback Score 50,000 - 99,999 คะแนน
  ดาวรุ่งสีแดง Feedback Score 100,000 - 499,999 คะแนน
  ดาวรุ่งสีเขียว Feedback Score 500,000 - 999,999 คะแนน
  ดาวรุ่งสีเงิน Feedback Score 1,000,000 คะแนนขึ้นไป

 • ข้อแนะนำสำหรับผู้ขายสินค้าบน eBay

  ข้อแนะนำสำหรับผู้ขายสินค้าบน eBay


  การทำธุรกิจบน eBay ให้ประสบความสำเร็จคะแนน Feedback Score
  ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ขายมือใหม่ไม่ควรมองข้าม ผู้ขายต้องขายสินค้า
  และบริการด้วยใจ ไม่ละเลยปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาด้วยทางออกที่ถูกต้อง 
  ก็จะทำให้คุณได้รับคะแนน Feedback Score ที่ดี

  Start Selling on eBay