คะแนน Feedback Score
 และความหมายของดาวแต่ละสี

คะแนน Feedback Score 
และความหมายของดาวแต่ละสี

1. Slide

Feedback Score คืออะไร ?

“ความน่าเชื่อถือ” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ขายประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างมากในการขายสินค้าบน eBay โดยระบบ Feedback Score บน eBay
จะเป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้ซื้อ / ผู้ขายคนนี้มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน 
และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ซื้อเป็นอย่างมาก เพราะในทุก ๆ การซื้อขาย
ผู้ซื้อและผู้ขายจะให้คะแนน Feedback กันและกันได้ เสมือนการรีวิวบริการ
ที่ได้รับการซื้อขาย โดยมีวิธีให้คะแนนง่าย ๆ ดังนี้

Feedback Score คืออะไร ?

วิธีการให้คะแนน Feedback Score

- เพิ่ม 1 คะแนน นับเป็น Positive Feedback
- ไม่เพิ่ม และไม่ลบคะแนน นับเป็น Neutral Feedback
- ลบ 1 คะแนน นับเป็น Negative Feedback
โดยผู้ซื้อจะสามารถรีวิวให้คะแนนผู้ขายได้ทั้ง 3 แบบ แต่ผู้ขาย
จะสามารถรีวิวผู้ซื้อได้แค่ Positive Feedback / Neutral Feedback เท่านั้น

วิธีการให้คะแนน Feedback Score

สัญลักษณ์ดาวสีต่าง ๆ หมายถึงอะไร ?

สัญลักษณ์ดาวสีต่าง ๆ บน eBay เป็นสัญลักษณ์แสดงระดับคะแนน Feedback Score ของผู้ซื้อ และผู้ขาย
โดยผู้ซื้อ และผู้ขายมือใหม่ที่มีคะแนน Feedback Score มากกว่า 10 คะแนนขึ้นไป จะมีสัญลักษณ์ดาวสีเหลือง
และถ้าหากมีคะแนน Feedback Score เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รูปทรง และสีของดาวก็จะเปลี่ยนไปตามระดับคะแนน Feedback Score โดยมีทั้งหมด 12 ระดับดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ดาวสีต่าง ๆ หมายถึงอะไร ?

ระดับคะแนน Feedback Score

ดาวสีเหลือง Feedback Score 10 - 49 คะแนน
ดาวสีน้ำเงิน Feedback Score 50 - 99 คะแนน
ดาวสีเทอร์ควอยซ์ Feedback Score 100 - 499 คะแนน
ดาวสีม่วง Feedback Score 500 - 999 คะแนน
ดาวสีแดง Feedback Score 1,000 - 4,999 คะแนน
ดาวสีเขียว Feedback Score 5,000 - 9,999 คะแนน
ดาวรุ่งสีเหลือง Feedback Score 10,000 - 24,999 คะแนน
ดาวรุ่งสีเทอร์ควอยซ์ Feedback Score 25,000 - 49,999 คะแนน
ดาวรุ่งสีม่วง Feedback Score 50,000 - 99,999 คะแนน
ดาวรุ่งสีแดง Feedback Score 100,000 - 499,999 คะแนน
ดาวรุ่งสีเขียว Feedback Score 500,000 - 999,999 คะแนน
ดาวรุ่งสีเงิน Feedback Score 1,000,000 คะแนนขึ้นไป

ระดับคะแนน Feedback Score

ข้อแนะนำสำหรับผู้ขายสินค้าบน eBay

การทำธุรกิจบน eBay ให้ประสบความสำเร็จคะแนน Feedback Score
ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ขายมือใหม่ไม่ควรมองข้าม ผู้ขายต้องขายสินค้า
และบริการด้วยใจ ไม่ละเลยปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาด้วยทางออกที่ถูกต้อง 
ก็จะทำให้คุณได้รับคะแนน Feedback Score ที่ดี

Start Selling on eBay

ข้อแนะนำสำหรับผู้ขายสินค้าบน eBay