31. ทำไมถึงลงขายสินค้าได้เพียง 5 ชิ้น ต่อ 1 Listing 
และสามารถเพิ่มจำนวนชิ้นในการลงขายสินค้าได้หรือไม่ ?

ทำไมถึงลงขายสินค้าได้เพียง 5 ชิ้น ต่อ 1 Listing 
และสามารถเพิ่มจำนวนชิ้นในการลงขายสินค้าได้หรือไม่ ?

 • ทำไมถึงลงขายสินค้าได้เพียง 5 ชิ้น ต่อ 1 Listing ?

  ทำไมถึงลงขายสินค้าได้เพียง 5 ชิ้น ต่อ 1 Listing ?


  ในช่วง 3 เดือนแรก หรือ 90 วันนับจากที่คุณขายสินค้าชิ้นแรกออกไปได้
  คุณจะอยู่ในช่วงเป็น “ผู้ขายใหม่” (New Seller) แต่เมื่อคุณขายไปเรื่อย ๆ
  จนผ่าน 3 เดือนแรกไปแล้ว มันจะเป็นก้าวแรกของการเป็น
  “ผู้ขายที่มีประสบการณ์” (Established Seller)

 • ความแตกต่างระหว่าง “ผู้ขายใหม่” (New Seller)
และ “ผู้ขายที่มีประสบการณ์” (Established Seller)

  ความแตกต่างระหว่าง “ผู้ขายใหม่” (New Seller)
และ “ผู้ขายที่มีประสบการณ์” (Established Seller)


  ทั้งผู้ขายมือใหม่ และผู้ขายที่มีประสบการณ์ จะมีกระบวนการทำงานส่วนใหญ่ที่เหมือนกัน
  โดยมีข้อหนึ่งที่สำคัญคือ ในช่วงที่คุณเป็น “ผู้ขายใหม่” คุณจะลงขายสินค้าได้เพียง 5 ชิ้น ต่อ 1 Listing เท่านั้น
  คือจะมี Sold Items + Available Items ได้ไม่เกิน 5 ชิ้นต่อ 1 รายการสินค้า ซึ่งเป็น “Category Limit”
  ประเภทหนึ่ง หลังจากนั้น 3 เดือนเมื่อคุณกลายเป็น Established Seller Listing ที่เราสร้างขึ้นใหม่หลังจากนี้
  จะไม่ติด Category Limit 5 ชิ้น / Listing อีกต่อไป

 • ข้อแนะนำในช่วงที่คุณยังติด Category Limits 5 ชิ้น / Listing อยู่

  ข้อแนะนำในช่วงที่คุณยังติด Category Limits 5 ชิ้น / Listing อยู่


  ให้คุณสร้าง Listing ใหม่เพื่อลงขายสินค้าประเภทเดิม (SKU เดิม) เพิ่มได้
  ส่วน Listing เก่าที่ขายครบ 5 ชิ้นแล้ว แต่เติม Stock เพิ่มอีกไม่ได้
  ต้องรีบทำการปลดลงให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเกิด Duplicate Listings

 • และเมื่อคุณขายสินค้ามาเป็นเวลา 3 เดือน
จนเป็นผู้ขายที่มีประสบการณ์ (Established Seller)

  และเมื่อคุณขายสินค้ามาเป็นเวลา 3 เดือน
จนเป็นผู้ขายที่มีประสบการณ์ (Established Seller)


  เราแนะนำให้คุณลงขายโดยสร้าง Listing ชุดใหม่ (เช่น สร้าง Sell Your Item ขึ้นมาใหม่)
  พยายามอย่าใช้ Draft เก่า ๆ ที่เคยใช้เมื่อตอนเป็น New Seller และไม่แนะนำให้ใช้  Sell Similar หรือ Relist เพราะ Draft Listing เก่า ๆ อาจจะยังติด Category Limit 5 ชิ้น ต่อ 1 Listing อยู่ ถ้าขายจนครบ 5 ชิ้นแล้ว จะทำให้เติม Stock สินค้าไม่ได้

  และเมื่อคุณสร้าง Listing ชุดใหม่ ๆ ขึ้นมาลงขาย คุณจะสามารถเติม Stock สินค้าได้เรื่อย ๆ แบบไม่จำกัดจำนวน โดยการลงขายแบบ Good Till Cancel (GTC) และเปิด Out-Of-Stock Option เอาไว้ จะช่วยให้สามารถเก็บ Sold History เอาไว้พร้อมเพิ่มโอกาสให้ Search Ranking
  ติดหน้าแรก ๆ ได้อีกด้วย

  Start Selling on eBay