ถ้าชนะประมูลต้องชำระเงินได้ภายในกี่วัน ?

ถ้าชนะประมูลต้องชำระเงินได้ภายในกี่วัน ?

  • ถ้าชนะประมูลต้องชำระเงินภายในกี่วัน ?

    ถ้าชนะประมูลต้องชำระเงินภายในกี่วัน ?


    eBay แนะนำให้ชำระเงินให้เร็วที่สุด ไม่ควรเกิน 4 วันหลังจากจบการประมูล โดยระบบจะมีการส่งข้อความมาเตือนโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณทิ้งระยะเวลาไม่ชำระเงินนานเกินกำหนด ผู้ขายสามารถส่งข้อความมาเตือนคุณได้ และถ้าหากว่าคุณเกิดเปลี่ยนใจไม่ซื้อสินค้าที่ประมูลชนะแล้วไม่ชำระเงิน คุณจะเสียประวัติในฐานะผู้ซื้อได้ เป็น Unpaid Item Strike ติดในประวัติของคุณ ซึ่งจะมีผลให้ในอนาคตคุณอาจจะไม่สามารถประมูลสินค้าได้อีก หรือผู้ขายบางท่านอาจไม่อนุญาตให้คุณซื้อสินค้าของเขาได้

    Start Shopping on eBay