การขายสินค้าแบบ Variation คืออะไร ?

การขายสินค้าแบบ Variation คืออะไร ?

  • การลงขายสินค้าแบบ Variation คืออะไร ?

    การลงขายสินค้าแบบ Variation คืออะไร ?


    สำหรับผู้ขายบน eBay ที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน แต่มีตัวแปรบางประเภทที่แตกต่างกันออกไป อาทิ สี ขนาด หรือ ไซส์ การลงขายสินค้าแบบ Variation จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขายบน eBay ที่จะทำให้คุณไม่จำเป็นต้องสร้างรายการสินค้าแยกกัน ช่วยทั้งประหยัดเวลา และไม่ทำให้ผิดนโยบายการลงสินค้าซ้ำซ้อน “Duplicate Listing” อีกด้วย

    อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงขายสินค้าแบบ Variation

    Start Selling on eBay